Start

/

Geoteknik, markisolering och dränering

/

Geoteknikprodukter

/

Geomembraner
Geoteknikprodukter

Geomembraner

Geomembraner

Stort utbud av geomembraner inom geoteknikprodukter. Hos oss hittar du bentonitmattor, EPDM, LLDPE och HDPE. Vi erbjuder produkter för bland annat dammar och tätskikt.


Antal varianter: 38

Sortera efter

Relevans

Antal per sida

20

Gummimembran, EPDM

Gummimembran, EPDM

Membran för exempelvis dammar och tätskikt. EPDM (gummi) har unika egenskaper med lång livslängd. Gummiduk ger ett bra tätskikt som är hållbart och har en hög motståndskraft mot yttre påverkan. Gummiduken har en bra förmåga att motstå mekanisk påverkan från tryck eller rörelser. EPDM är inte oljebeständigt. För val av rätt membran kontakta geoteknik@dahl.se
 • Tjocklek1,0 mm
 • TypMembran
 • AMA-kodDBB.51
Bentonitmatta VOTEC

Bentonitmatta VOTEC

Leveranstid 2-3 dagar från lagerställe 627. Artikelnummer 726074, Votec bentonitmatta 45, är lagerlagd på lagerställe 627. VOTEC Actifill 25 kg, art nr 726907, beställs separat och används för att för att täta skarvarna på kortsidorna genom att dom pudras med lösbentoniten, 200 g/m. För varje kortsida är åtgången 1 kg lösbentonit. Långsidorna är förpudrade med lösbentonit. VOTEC Bentonitmattor är tillverkade i sandwichkonstruktion bestående av två lager geotextil som omsluter ett lermineral bestående av bentonit. Finns också med ett plastmembran (Bentonitmatta Plus) som möjliggör användning av bentonitmattan i miljöer med kemikalier. VOTEC Bentonitmatta Plus ger även ett dubbelt skydd, så kallat kombinationstätskikt, då både bentoniten och plastmembranet tätar. Detta ger en mycket säker konstruktion och en täthet på näst intill 100 %. VOTEC Bentonitmatta har bland annat fördelar såsom höga tätningsegenskaper som garanteras med en förutbestämd permeabilitet och tjocklek, snabb och enkel installation, inga certifierade installatörer eller kostsam svetsutrustning krävs, låg vikt som minskar transportkostnaderna, miljövänlig samt finns i flera olika bredder, tjocklekar och kvalitéer. VOTEC Bentonitmatta kan bland annat användas vid botten- och topptätningar av deponier, grundvattenskydd, invallningar, tätningar av grundkonstruktioner, vertikala barriärer som avskärande skikt, inneslutning av gas. Övriga bentonitmattor offereras mot förfrågan.
 • Art. nr.726074
 • Längd40 m
 • Bredd5 m
 • Typ-
 • Bentonitinnehåll kg/m²4,5
 • AMA-kodDBB.52
VOTEC
Plastmembran

Plastmembran

Leveranstid 2-3 dagar från lagerställe 627. Plastmembran av LLDPE eller HDPE används ofta i dammar och vid tätning av deponier. Skillnaden mellan membranen är att LLDPE är något mjukare än HDPE. Membranen har hög kemisk resistens och är särskilt lämpligt i aggressiva miljöer. Hög motståndskraft mot UV. Svetsning av membran ska utföras av licensierad svetsare. För att skydda membranet bör stenmjöl alternativt skyddsgeotextil användas närmast membranet på båda sidor.För val av rätt membran kontakta geoteknik@dahl.se
 • Tjocklek1,5 mm
 • AMA-kodDBB.51
Metan och radonspärr

Metan och radonspärr

Radonmembran och metanmembran används under byggnader för att förhindra uppträngande gaser. Radonmembran och metanmembran skarvas ihop med tejp.
 • Synonymerradonduk
 • AMA-kodDBB.14
Bentonitblandat stenmjöl (BES) Votec

Bentonitblandat stenmjöl (BES) Votec

Lagerlagt i Bromma på lagerställe 111. Kostnad för eventuell kranbilslossning tillkommer.Votec BES levereras alltid i en fukthalt optimal för kompaktion. Optimala fukthalter och inblandningsrecept är testade på ackrediterade laboratorier.
 • Vikt1000 kg
 • AMA-kodCLB.2, CEC.72
VOTEC
Bentonitmatta VOTEC ActiTex

Bentonitmatta VOTEC ActiTex

VOTEC ActiTex är ett membran framtaget för att täta betongkonstruktioner. Votec ActiTex är tillverkad i en sandwichkonstruktion av två lager geotextil vilka omsluter ett lermineral bestående av natriumbentonit. Efter installation absorberar bentoniten vatten från den omkringliggande jorden och vill då expandera. Expansionen av bentoniten hindras av de omslutande geotextilerna samt av de omkringliggande betongytorna/jordmassorna. När expansionen sker med ett kringliggande tryck blir lermineralet ett ogenomsläppligt och tätt material. Votec ActiTex är tillverkat på ett sådant sätt att bentoniten tränger in i betongen och förseglar de små sprickor vilka kan uppstå vid sättning och betongkrympning. Fibrerna i geotextilen inkapslas i betongen och skapar en mycket stark koppling vilket förhindrar vatten att tränga in mellan membranet och betongen. Bentonitens svällegenskaper gör så att Votec ActiTex självläker vid små hål eller revor. Votec ActiTex används för att täta alla konstruktioner som kommer utsättas för permanent eller temporärt vattentryck. Användningsområden är exempelvis: Grundläggning för byggnader, Tunnlar, Inklädnad av spont mm. ActiTex offereras mot förfrågan.
 • AMA-kodDBB.52
VOTEC
Geomembran

Geomembran

För installation av tät markbädd.
 • TypMembran av LDPE
 • Bredd6 m
Lösbentonit VOTEC Actifill

Lösbentonit VOTEC Actifill

Leveranstid 2-3 dagar från lagerställe 627. Actifill är ett natriumbentonitgranulat vilken används på detaljer vid vattentätning. ActiFill kan användas torr eller blandad med vatten och blir en vattentät pasta som kan appliceras på detaljer. När den appliceras tillsammans ActiTex bildar den ett sömnlöst vattentätt system. Användningsområden: Fyllnadsmaterial för att fylla hålrum i underlaget innan ActiTex påförs. Fyllmaterial vid vertikala eller horisontella genomföringar.
 • Art. nr.726907
 • Vikt25 kg
 • AMA-kodDBB.52
VOTEC
Primer och tejp

Primer och tejp

Till skarvning av EPDM/gummiduk. Artikelnummer 726612 och 726613 används tillsammans.
 • Synonymerneoprengummi
 • AMA-kodDBB.51
Bentonitpasta VOTEC ActiSeal

Bentonitpasta VOTEC ActiSeal

ActiSeal är ett tätningsmassa tillverkat av natriumbentonit och butylgummi. Konsistensen är som ett tjockt smörjmedel vilket medger applikation på många olika ytor. När ActiSeal kommer i kontakt med vatten sväller och tätnar det. ActiSeal är tillverkat för användning på betong, murar och de flesta metallytor. Användningsområden: Tätningsmassa, Avjämningsmassa, Fylla igen eventuella defekter i betongen.
 • Art. nr.726906
 • Vikt25 kg
 • AMA-kodDBB.52
VOTEC
Radonspärr Delta

Radonspärr Delta

Delta-Radonspärr är ett starkt och säkert skydd som stänger av radongasen som stiger upp från marken. Radongasen leds istället ut mot sidorna av huskroppen och släpps ut i luften via marken. Delta-Radonspärr skyddar inte bara mot radonstrålning, den förhindrar även fukt att tränga igenom golvkonstruktionen.
 • Art. nr.2417273
 • Längd25 m
 • Bredd4 m
 • Höjd0,7 mm
 • MaterialPolyolefin
 • FärgSvart
 • UtförandeArmerad Radonduk
 • TypRadonspärr
 • Leverantörs Art. nr.9032
Bentonitmatta VOTEC ActiTex C

Bentonitmatta VOTEC ActiTex C

VOTEC ActiTex C är ett membran framtaget för att täta betongkonstruktioner. Votec ActiTex C är tillverkad i en sandwichkonstruktion av två lager geotextil vilka omsluter ett lermineral bestående av natriumbentonit. ActiTex C har ett plastmembran laminerat på den nålfiltade geotextilen. Efter installation absorberar bentoniten vatten från den omkringliggande jorden och vill då expandera. Expansionen av bentoniten hindras av de omslutande geotextilerna samt av de omkringliggande betongytorna/jordmassorna. När expansionen sker med ett kringliggande tryck blir lermineralet ett ogenomsläppligt och tätt material. Votec ActiTex C är tillverkat på ett sådant sätt att bentoniten tränger in i betongen och förseglar de små sprickor vilka kan uppstå vid sättning och betongkrympning. Fibrerna i geotextilen inkapslas i betongen och skapar en mycket stark koppling vilket förhindrar vatten att tränga in mellan membranet och betongen. Bentonitens svällegenskaper gör så att Votec ActiTex C självläker vid små hål eller revor. Votec ActiTex C används för att täta alla konstruktioner som kommer utsättas för extrema vattentryck. Användningsområden är exempelvis: Grundläggning för byggnader, Tunnlar, Inklädnad av spont samt vid förorenad mark mm. ActiTex C offereras mot förfrågan.
 • AMA-kodDBB.52
VOTEC
Rotskyddsfolie

Rotskyddsfolie

Tunt plastmembran i HDPE. Hindrar rotgenomträngning exempelvis vid takuppbyggnad och planteringsytor. Leveranstid på artikel 726236 2-3 dagar från lagerställe 627.
 • Tjocklek0,75 mm
Genomföring gummiduk

Genomföring gummiduk

Dubbelsidig 110 anslutning inklusive gummimembran och 8 syrafast bultar och muttrar.
 • Art. nr.2417017
 • Dimension110 mm
 • Synonymerneoprengummi
Vattentätningsremsa VOTEC ActiStop

Vattentätningsremsa VOTEC ActiStop

ActiStop är en hydrofil vattentätningsremsa tillverkad i en blandning av natriumbentonit bytulgummi. ActiStop är en aktiv vattentätning vilken reagerar i kontakt med vatten för att täta skarvar i betongkonstruktioner. Tätningen står emot vattentryck och stoppar vattengenomträngning genom skarven. ActiStop är en aktiv vattentätning utvecklad för att ersätta passiva PVC- eller gummitätningar. ActiStop är tillverkad på rulle avsedd för enkel installation. ActiStop kan appliceras på betong, stål eller PVC och skarvas ände mot ände utan överlapp. Användningsområden: Skarvar i betongkonstruktioner, Mellan ny och befintlig betong, Rörgenomföringar i golv eller tak. Förpackningsstorlek: 6 st á 5 m/st.
 • Art. nr.726908
 • Längd30 m
 • Tjocklek70 mm
 • AMA-kodDBB.52
VOTEC