Start

/

Dahlguiden

/

Fett rätt
Dahlguiden

Fettproppar – ett växande problem i många kommuner.

Fett rätt

Fettproppar som leder till stopp i avloppsrören och översvämningar är ett bokstavligen växande problem i många kommuner. Men en stor del av problemen skulle kunna undvikas med rätt fettavskiljare.

Varje år drabbas Göteborg av ungefär 50 stora fettstopp, där flera leder till översvämningar i fastigheter och i värsta fall till att orenat avloppsvatten läcker ut i miljön.

– Merparten av de avloppsstopp vi har är fettrelaterade och vi upplever att det här är ett problem som ökat. Förmodligen beror det på att det tillförs mer fett i vattnet, men kanske också på att ledningsnätet börjar bli gammalt och fettet lättare fastnar i rören, säger Fredrik Torstensson, enhetschef på Ledningsnät Avlopp på Kretslopp och vatten i Göteborg.

För att undvika problem med fetter i spillvattnet har de flesta kommuner infört krav på att storkök, restauranger, livsmedelsindustri och andra företag som hanterar fetter ska ha fettavskiljare. Sådana krav finns både i Göteborg och i Stockholm, även om de skiljer sig åt. I Stockholm är kraven hårdare och där har man heller inte lika stora problem. Bland annat måste fettavskiljaren tömmas varje månad, medan det räcker med två gånger per år i Göteborg.

– Vi håller på att se över riktlinjerna och det är möjligt att de kommer att skärpas. Sedan en tid tillbaka har vi också intensifierat informationen till både hushåll och företag. Varje år stöter vi på flera företag som inte vet om att de måste ha fettavskiljare, berättar Fredrik Torstensson.

David Andersson som är produktchef på ACO Nordic menar att ungefär 80 procent av fettavskiljarna dessutom är underdimensionerade. Det leder till att temperaturen blir för hög och att fettet inte hinner skiljas av.

– Om temperaturen överstiger 38 grader tappar fettavskiljaren hela 80 procent av sin förmåga. Risken med att välja en för liten fettavskiljare är att man i slutändan måste installera en större ändå och att totalkostnaden därmed blir betydligt högre, påpekar David Andersson.

När det gäller bostadsfastigheter finns inga krav på fettavskiljare.

– Hushållen står för en marginell del av problemet. Men som privatperson är det ändå bra om man tänker på att inte hälla ut fett med spillvattnet och att torka ur stekpannan med hushållspapper innan man diskar den, säger David Andersson.

Välj rätt modell och töm ofta:

 • Man får en stabil och bra funktion.

 • Man slipper fettstopp i avloppet.

 • Man slipper dålig lukt.

 • Minskad risk för att orenat avloppsvatten läcker ut i naturen.

 • Om funktionen är för dålig kommer kommunen att kräva en åtgärd – bättre och billigare att göra rätt direkt.


6 tips till installatören:

 1. Avskiljaren måste ha en separat avluftsledning som går upp ovanför yttertak. Denna får inte hänga ihop med övrig ventilation. Planera därför installationen så att detta går att lösa.

 2. Avloppsvatten från köket rinner in i avskiljaren, där potatisskal och andra tunga rester sjunker till botten som slam, medan fettet flyter upp och stelnar om temperaturen håller sig under 38 grader. Resterande spillvatten lades ut genom avsklijarens utlopp.

 3. Avskiljaren får inte stå i en lokal där man hanterar livsmedel, vilket inkluderar förråd och diskrum. Dessutom får inte avloppsvattnet pumpas till avsklijaren, utan mpste självrinna. Det innebär att den antingen måste placeras nedgrävd utomhus eller i ett eget rum i våningen under köket.

 4. Genom att tömma avskiljaren tillräckligt ofta förhindrar man att svavelväte bildas. Förutom att gasen luktar illa är den giftig i för höga koncentrationer. INnan man öppnar fettavskiljare är det viktigt att vädra ordentligt och använda en gasvarnare.

 5. Välj rätt material på avskiljaren beroende på var den ska installeras. Om den är av plast kan den till exempel inte grävas ner så djupt och tål inte tung trafik. En avskiljare i betong får tåla tuffa förhållanden ute men blir oftast för tung inomhus.

 6. För att avskiljaren ska fungera måste den vara dimensionerad för den utrustning som man har i köket. kontakta alltid leverantören för att säkerställa att det blir rätt.

Regler för fettavskiljare

Boverkets Byggregler BFS 2011:6 säger att spillvatteninstallationer bör ha avskiljare om spillvattnet innehåller mer än obetydliga mängder av till exempel fett. Tolkningen av detta varierar dock från kommun till kommun och återfinns i respektive kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Kraven gäller företag som använder fett i verksamheten och berör inte bostadsfastigheter. I några kommuner ställs inga krav på fettavskiljare alls. När det gäller utformning, installation, drift och underhåll av fettavskiljaren finns en gemensam EU-norm, SS-EN 1825.