Tillbaka

Geoteknik – expertområde inom Dahl

  • Lär dig att nyttja de tekniska egenskaperna hos jord och berg vid planering och byggande.

Geoteknik

Geosynteter är den övergripande benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar dess egenskaper, så som bärighet, täthet och dräneringsförmåga.


Inom Dahl har vi inte endast produkterna, vi har även en lång erfarenhet inom produktområdet i relation till användande, val av material och utförande. Detta gör att vi också kan stötta både kunder och projekt för att definiera en lämplig och komplett geoteknisk lösning. Vi erbjuder både rådgivning och projekteringsstöd relaterat till geotekniska frågor av olika karaktär från sluttäckning av deponianläggningar och rörbroar till lösningar för filtrering, membram och dräneringsmattor.

Produktområdet geoteknik omfattar följande produkter:

Geotextil
Syntetiska membraner
Lergeomembran – betonitmatta
• Jordförstärkningsprodukter
Skyddsgeotextil
Dräneringsmatta
Gabioner
Asfaltarmering
Radonmembran
• Lättfyllning
• Rörbroar

 

Vill du komma i kontakt med oss gällande geoteknik? Välkommen att höra av dig till: geoteknik@dahl.se.

 

Filer för nedladdning

Du kanske också är intresserad av...

Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00