Start

/

Dahlguiden
Start
Dahlguiden
Dahlguiden

Dahlguiden

Tips, råd och guider. På Dahlguiden finner du massvis utav underhållande och utbildande information.

Filter

Kataloger

Kataloger

MKM-6152 Geonät 568x284px DA-010-2023
Geoteknik

Geonät

Geonät är en nätkonstruktion som används för att förbättra markens bärighet genom att låsa partiklar i jorden. Här kan du läsa mer om dess funktion och användningsområden.
radonmembran
Radonmembran

Metan & Radonmembran

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken, luften och vattnet. Läs mer om hur du kan upptäcka och minska radonexponeringen här.
geotextil mobile
Bred och djup kompetens

Geotextil

Geotextilier eller Fiberdukar är ett samlingsnamn på produkter som används i stor utsträckning inom bygg- och anläggningsverksamhet över hela världen.
syntetiska membraner 2
Bred och djup kompetens

Syntetiska membraner

Syntetiska membraner är samlingsnamnet för plast- och gummimembran. Dahl levererar och utför installation, svetsning och vulkning av alla syntetiska membran inom geosyntetområdet.
Dahl-mobile-badrumsguide
– 17 tips som hjälper dig att lyckas

Planerar ditt nya badrum

Planering är A och O när ett badrum ska renoveras. Här har vi vi satt ihop 17 tips som är bra att fundera igenom ordentligt innan du börjar.
Dahl-mobile-7-tips
Tips & Inspiration

7 steg till ett nytt badrum

I husets viktigaste rum vill vi inte ha några krångligheter, här vill vi ha smarta lösningar för alla behov. Här hittar du både tips och inspiration och allt du behöver för att skapa ett fint badrum.
dah-mobile-handdukstork
Tips & Råd

Installera din nya handdukstork

Finns det något skönare än en varm handduk efter bad och dusch? Lösningen på det heter handdukstork och den går att installera i de flesta badrum. Här kommer några goda råd inför valet!
Industri
Dahl Industri presenterar

Information för dig som arbetar inom industri

Här hittar du allmän information för dig som arbetar inom området industri. Här finns information om stålrör och delar, termoplaströr, livsmedelsrör m.m.
Dahl produktkatalog banner 568x284 utan text DA-01-015-2023

Produktkatalogen 2022

Hos oss hittar du VS- och VA-branschens ledande varumärken, ett noga utvalt sortiment, smarta tjänster och lösningar. Allt för att förenkla din vardag.
Optimera-mobile-ljuskällor
Byt till energisparande ljuskällor

Ljuskällor

I första hand är val av ljuskälla beroende på ändamål. Men hur vet man vilket ljuskälla som passar bäst? Och vad betyder egentligen alla beteckningar på de olika ljuskällorna – och framför allt: hur förhåller de sig till varandra? Här har vi satt samman en liten lathund som reder ut begreppen och som hjälper till att välja rätt! Du hittar också lite allmänt om ljus som kan vara bra att känna till.
mobile-plastledning

Lyckas med plastledning

En växande andel ledningsägare kräver idag certifiering enligt EWF och du som arbetar med PE-svetsning bör minst vara diplomerad.
Pumpar
Dahl Mark & VA presenterar

LTA: Lätt trycksatta avlopp

Inom Mark och VA arbetar man ofta med pumpar och pumpstationer för kommunal anslutning på både vatten och avlopp samt dränering- och länspumpar.
Dahl-svetsning-mobile
Skyddsutrustning, material och tillbehör

Svetsning

Svetsning är en fogningsteknik som innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom en sammansmältning. På så sätt uppstår ett svetsförband. Här har vi samlat det du behöver för att svetsa säkert och proffsigt, oavsett typ av material.
rörbroar mobil
En smidig lösning med många användningsområden

Rörbroar

Rörbroar är Sveriges vanligaste brotyp, det är en snabb, smidig och en ekonomisk lösning med flera användningsområden. Rörbroar finns överallt: vid vägar, järnvägar, gång- och cykelbroar, vilt- och vattenpassager samt som tunnlar gjorda för skidåkning.
Fettavskiljare_mobil
Tips och råd för dig som vill veta mer om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare

Fettavskiljare ska installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation av fettavskiljare för följande typer av verksamhet:
Duplex-rostfritt-stål-mobile
Det bästa materialvalet i korrosiva miljöer

Duplex - Rostfritt stål

Med vårt sortiment av rör och rördelar i Duplex stål erbjuder vi på Dahl en lösning som kombinerar hög mekanisk hållfasthet med utmärkt korrosionsbeständighet.
2022-652 DAHL Gabion banner 568x284 2 kopiera
Bred och djup kompetens

Gabioner

I bygg- och anläggningsprojekt behövs optimala lösningar, för allt från miljö till teknik och ekonomi. Dahl har ett komplett sortiment av produkter, tillsammans med stöd och smarta lösningar för allt arbete med mark & va! Den här sidan ägnar vi åt gabioner – enkelt beskrivna som galvaniserade stålnätskorgar som fylls med olika sorters fyllnadsmaterial. Dahl kan erbjuda både fyllda och ofyllda korgar. Sju färdigfyllda standardmodeller finns lagerlagda för snabb leverans.  
Dahl-pumpboken-mobile
Dimensionering av pumpar

Pumpboken Utgåva 7

För att bilda sig en uppfattning om vilken kapacitet pumpen måste kunna uppfordra ur en brunn kan nedan beskrivna arbetsgång användas. Som utgångspunkt använder man normflödet för respektive tappställe i byggnaden.
Dahl-oljeavskiljare-mobile
Oljeavskiljare

Oljeavskiljare Utgåva 4

I Sverige har vi gott om rent vatten som vi ska vara rädda om. Vattnet är en av våra främsta naturresurser och vi måste ha vatten för att hålla oss rena och friska. Kommunerna har ansvar för att förse oss med vatten och ta hand om det använda vatten vi spolar ut i avloppet. Avloppsvattnet går normalt till ett reningsverk där det renas och sedan släpps ut till recipient som kan vara en sjö, å eller liknande. Villkor för utsläpp av renat avloppsvatten fastställs genom miljötillstånd.
Optimera-mobile-furnes
FURNES

Gatugods

Furnes är marknadsledande på tekniskt gatugjutgods i Norden, och har lett den tekniska utvecklingen på marknaden de senaste 20 åren. Furnes har skapat "7 Kategorier Gatugjutgods" med tanken och ambitionen att det inom någon av deras 7 kategorier ska finnas produkter som kan lösa alla tänkbara behov som uppkommer i gatumiljön.
manöverdon mobille
Information för dig som jobbar inom industri

Manöverdon

Ventilers rörelsebehov är endera linjära eller vridande. Manöverdon för ventiler indelas efter hjälpenergins art. Handmanövrering sker med handspak, ratt eller växel. Automatisering kan ske med hjälp av ett don som är elektriskt, hydrauliskt eller pneumatiskt. Enklast att styra är de ventiler som är kvartsvarvsmanövrerade (90°). I dessa fall fordras endast påbyggnad av förtillverkade montagesatser och lämpligt vriddon. För ventiler med rundgående flervarvsspindlar krävs mer komplicerade manöverdon. Ofta levereras dessa don och ventiler som en enhet från ventiltillverkaren.
rostfria rör mobile
Information för dig som jobbar inom industri

Rostfria rör, ASTM och kopplingar

På den här sidan hittar du information om rostfria rör, ASTM och kopplingar
stålrör mobile
Information för dig som jobbar inom industri

Stålrör, flänsnormer och termoplaströr

På den här sidan hittar du allmän information för dig som arbetar inom området industri. Här finns information om stålrör och delar, flänsnormer och termoplatsrör.
ventiltyper mobile
Information för dig som jobbar inom industri

Ventiltyper och terminologi

På den här sidan hittar du allmän information för dig som arbetar inom området industri. Här finns information om ventiler samt Terminologi för ventiler.
Dagvattenboken 568x284
Guide i hantering av vatten.

Dagvattenlösningar

Behovet av avvattning förändras - både globalt och i Sverige. Man har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi skall ta oss an utmaningen att hantera ytvatten nu och i framtiden; urbanisering, klimatförändringar och befintlig infrastruktur under mark.