×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.
Tillbaka

Bättre vatten tack vare rening

Bättre vatten tack vare rening Svenskt vatten är betydligt sämre än sitt rykte. Bara en av fem av alla privata brunnar innehåller vatten som är direkt olämpligt att dricka. Men genom att installera vattenrenande utrustning kan man lösa problemen.

Svenskt vatten är betydligt sämre än sitt rykte. Bara en av fem av alla privata brunnar innehåller vatten som är direkt olämpligt att dricka. Men genom att installera vattenrenande utrustning kan man lösa problemen. 

Testa vattnet var tredje år

I Sverige hämtar 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende sitt vatten från egna vattentäkter, främst grävda eller borrade brunnar. Många av dessa innehåller metaller, bakterier, olika ämnen och partiklar som gör vattnet olämpligt att dricka – men få är medvetna om problemet.

 

– Vår rekommendation är att man testar sitt vatten minst var tredje år. Om man har småbarn eller om man delar vattentäkt med någon annan bör man kontrollera vattnet varje år, säger Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelverket, som är ansvarig myndighet för Sveriges vattentäkter. 

Surt vatten bryter ner koppar

Några av de hälsovådliga ämnen som kan förekomma i dricksvatten från egen brunn är bly, arsenik och radon. Andra är bekämpningsmedel och bakterier från närliggande avlopp eller ytligt vatten som läckt in. Dessutom kan järn och mangan orsaka missfärgningar på badrumsporslin och hårt vatten leder till kalkavlagringar som sätter igen hushållsmaskiner och försämrar ledningsförmågan i vattenburna uppvärmningssystem. Ett annat vanligt problem är surt vatten som bryter ner koppar vilket med tiden kan leda till att rör och annan utrustning förstörs. 

Höga krav på rätt filter

Genom att sätta in ett filter kan man öka livslängden på sin utrustning avsevärt. Filter är den metod som främst används för att påverka surhetsgraden och för att rena vattnet från tungmetaller och partiklar. När det gäller bakterier används UV-aggregat med UV-strålning som bryter sönder bakterierna.

 

– Det är viktigt att man använder rätt sorts filter och filtermassa för att få avsedd effekt. Humus är vanligt förekommande i våra nordiska vatten, vilket ställer extra höga krav på filtren, säger Jimmy Nidkell, försäljningschef på BWT Vattenteknik.

 

Här kan du läsa mer om hur det går till att installera ett vattenfilter.

 

Du kanske också är intresserad av...

  • Vattenrening | Jag vill hjälpa min kund till bättre vattenkvalitet och vill beställa marknadsmaterial med mina företagsuppgifter.
  • Flödesmätning – varje droppe räknas | Att omvandla flöden som spillvatten, avloppsvatten och färskvatten till en avläsningsbar enhet direkt på mätningsplatsen kan vara svårt. Men lugn, vi hjälper dig!
SGDS gruppen AB / Box 11076, 161 11 BROMMA