Start

/

Dahlguiden

/

Asfaltsarmering
Dahlguiden

Asfaltsarmering

Asfaltarmering, även kallat asfaltförstärkning, är en teknik där ett eller flera lager av armeringsmaterial placeras under asfalten för att öka dess styrka och livslängd. Detta är en vanlig teknik för att förbättra hållbarheten på vägar och parkeringsplatser som utsätts för tung trafik och belastning

Armeringsmaterialet som används kan variera, men vanligtvis består det av en väv av glasfiber. Armeringen placeras mellan asfalten och den befintliga vägytan. Sedan täcks armeringen med ytterligare lager av asfalt.

Genom att lägga till armeringsmaterial minskar risken för sprickbildning och deformation i asfalten, vilket kan orsaka fara för trafikanterna och öka underhållskostnaderna. Armeringsmaterialet hjälper till att fördela belastningen över en större yta och förhindrar rörelser i marken som kan skada vägytan.

Asfaltarmering kan användas för att reparera befintliga vägar och parkeringsplatser som redan har skador, eller som en förebyggande åtgärd på nya vägar och parkeringsytor. Det är en kostnadseffektiv metod för att öka livslängden på asfalterade ytor och minska behovet av omfattande reparationer eller ombyggnad.

5S3A9230
Airports3Bridge4